Image module

Jonstrupvang

Jonstrupvang-Bebyggelsen er beliggende i det naturskønneområde i Jonstrup, hvor Hareskoven kranser op til. Vores motto er: ”Forvent det utænkelige”, og vi gør meget ud af, at hverdagen for vores beboere og dagbrugere ikke bliver kedelig og forudsigelig. Der sker hele tiden nye og spændende ting på Jonstrupvang, og der er plads til, at beboerne og dagbrugerne kan få en stor indflydelse på deres dagligdag, sådan så det utænkelige kan blive muligt på trods af et handikap.
Jonstrupvang er et meget stort hus med mange mennesker. Nogle bor her, andre kommer i aktivitetsafdelingen – og nogle er ansat her. Uanset om man bor her, kommer i aktivitetsafdelingen – eller er ansat, skal Jonstrupvang være et sted, hvor det er rart at være. Dette gør vi meget ud af, og i fællesskab og hver for sig gør vi en indsats for, at Jonstrupvang er ”et rart sted at være”.
Personalet vil støtte og bidrage til, at den enkelte beboer kan få en meningsfyldt tilvær­else på Jonstrupvang. Men, vi kan ikke gøre det alene – alle skal hjælpe til. Alles aktive medvirken og indsats er nødvendig.
På Jonstrupvang tilbydes ikke en ”ho­telplads”, hvor alt bliver ordnet. Alle vil få tilbud om den hjælp, der er behov for, men heller ikke mere, idet vi forventer:
  • at man selv ud­fø­rer alt det, man er i stand til – bru­ger sine ev­ner og mu­lig­he­der.
  • at man selv er ak­tiv i ud­form­nin­gen af sit liv, og selv er med til at give hver­dagen ind­hold.
  • at man vil være med til at passe på vores hu­s og inventar.
  • at man hjæl­per med til at gøre dag­lig­da­gen let­tere for de medbe­bo­ere, der har brug for mere hjælp end en selv.
Ud over muligheden for fysio- og ergoterapi, byder livet for beboerne på Jonstrupvang på en række sjove og udfordrende aktiviteter i dagligdagen. Når der skal ekstra fart på, holder vi Olympiske Lege for beboerne, sejler med sejlskib i Holland eller står på ski i Norge.

For yderligere information om Jonstrupvang-Bebyggelsen se vores velkomstfolder her