Bliv medlem af Jonstrupvangs venner

Hvis man vil være medlem af Jonstrupvangs Venner
skal man bare henvende sig til kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.

 

Kontingent er i øjeblikket 150 kr om året.